Markante Verhalen

Sociëteit Hermes bood onderdak voor evacués Watersnoodramp 1953

Uit de Oude Doos…


Door Ruud Dijkstal (1959)† en Ted van der Pluijm (1959)

In het Geschiedboek "1913-1963 Een halve eeuw Rotterdamsch Studenten Corps" schrijft redacteur Rudi Dijkstal (1959) op p.41:

"De watersnood, die in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 het zuidwesten van Nederland praktisch geheel inundeerde, was voor het Bestuur aanleiding de Sociëteit te emanciperen en opnieuw, evenals dat in 1940 het geval was geweest, bleek de studentengemeenschap minder van het dagelijks leven geïsoleerd dan de buitenwereld zou vermoeden. Corpsleden trokken in groepen naar de rampgebieden om daar bij reddings- en opruimingswerkzaamheden behulpzaam te zijn. Op de Eendrachtsweg 35 werd weer een centrum van hulpvaardigheid ingericht, waar slachtoffers kleding en voedsel werd verschaft en eventueel tijdelijk onderdak."


In Deel II van het Geschiedboek 'Honderd Jaar RSC 11-12-13' schrijft redacteur Ted van der Pluijm (1957) op p.445:

"Op 31 januari 1953 verzamelde het Hooghoedenveem zich op de Sociëteit. Dankzij een stevig glas prominente wijn waren de feestvierende heren zich totaal niet bewust van de aanwakkerende noordwesterstorm die zich steeds heftiger van de havens en de stad meester maakte. Een van de reeds vertrokken leden keerde naar het Hoge Gezelschap terug om onthutst te vertellen dat het water de hoogte van de Westzeedijk had bereikt.

De Sociëteit werd de volgende dag geëemancipeerd en ingericht voor het verlenen van onderdak aan van huis en haard verdrevenen. Familieleden die dood gewaand waren vonden elkaar na een aantal uren of de volgende dag terug. Op de aanwezige leden moet dit weerzien een diepe indruk hebben gemaakt. Vele Corpsleden hebben zich in de eerste week van februari maximaal ingezet om hulp te verlenen. Honderden evacués werd onderdak verleend. In de avonduren van 6 februari werden de noodtoestand en de emancipatie opgeheven."

 

 

 

 


Hoe kozen wij onze Sociëteitsnaam in de loop der tijden?
22mrt

Hoe kozen wij onze Sociëteitsnaam in de loop der tijden?

Door Maxime Kaplan (1972)   Onze Rotterdamsche Studenten Sociëteit heeft in alle jaren vanaf het begin diverse namen gehad, waarvan...

Interview met Mels Arnoldy (2017) - winnaar Walhalla Scripitieprijs 2023
27feb

Interview met Mels Arnoldy (2017) - winnaar Walhalla Scripitieprijs 2023

Mels Arnoldy: ‘Sociale en milieukosten moeten worden meegenomen in alle economische plannen’ door Nicoline Maarschalk Meijer (1970)   De...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen