Over Vereniging Walhalla

Vereniging Walhalla

Welkom bij Vereniging Walhalla. Als opvolger van Vereniging Hermes (R.S.C.) en Vereniging Oud-Leden (R.V.S.V.) dragen we meer dan 100 jaar geschiedenis met ons mee. Iedereen die ooit lid was van het Rotterdamsch Studenten Corps of de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging is verenigd in Vereniging Walhalla.

Op deze site staat de agenda met daarin de oud-leden bijeenkomsten van alle Hermeskringen, Sport & Cultuurkringen, families, disputen en huizen en alle activiteiten die Vereniging Walhalla organiseert.

Als 'oud-lid' word je automatisch lid van Vereniging Walhalla. Jaarcontributie in het eerste jaar is gratis. Vervolgens bedraagt de jaarcontributie tien jaar lang €10,00. Daarna is dit €50,00 per jaar. Je hebt hiermee de mogelijkheid om inhoud te geven aan het credo 'Studeren doe je even. Lid ben je voor het leven'. 

Als betalend oud-lid heb je toegang tot de online oud-leden almanak, recht op een genummerde en geregistreerde das, voorrang op bepaalde evenementen en krijg je korting op de toegang van diverse activiteiten.

Jouw lidmaatschap van Vereniging Walhalla maakt het mogelijk om structureel de positie en continuïteit van het R.S.C./R.V.S.V. te ondersteunen. Als lid van Vereniging Walhalla laat je je betrokkenheid zien en gun je de jonge generatie een mooie tijd.

Vereniging Walhalla is opgericht op 19 september 2018 als opvolger van de op 29 januari 1982 opgerichte Vereniging Hermes en Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL).

Vereniging Hermes - Oud-Leden R.S.C.

Vereniging Hermes was opvolger van de op 15 augustus 1945 opgerichte Stichting Hermes tot wederopbouw van en steun aan het Rotterdamsch Studentenleven. Toen was de voornaamste doelstelling van de Stichting Hermes het door de Tweede Wereldoorlog geteisterde Rotterdamsch Studenten Corps weer tot bloei brengen. In deze doelstelling is de Stichting Hermes zeer zeker geslaagd. In het Bestuur van de Stichting Hermes (een stichting kent immers geen leden) zaten voornamelijk oud-functionarissen.

Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL) 

Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL) heeft in de loop der jaren veel georganiseerd voor haar leden. Zo is in 2016 het eeuwfeest tijdens het lustrum grotendeels door de VOL georganiseerd en gefinancierd. Elk jaar wordt op 12 februari een diësviering georganiseerd en ook de jaarlijkse stamppot-avond werd altijd goed bezocht. De VOL droeg op verschillende manieren bij aan de R.V.S.V. en werd bijgestaan door het Legio Ridiculorum Festorum per Omnia Saecula Saeculorum. Zo steunde de VOL het intern studiefonds, het fonds waaruit beurzen voor functionarissen werden gefinancierd en bij elk lustrum gaf de VOL namens de Oud-Leden een cadeau aan de R.V.S.V..