Over Vereniging Walhalla

Vereniging Walhalla heeft een nieuwe website.

Wat is nieuw?

De inhoud van de online oud-ledenalmanak is hetzelfde gebleven. Echter, naast een aantal vertrouwde functionaliteiten hebben we ook een aantal zaken uitgebreid. Je kunt je vroegere vrienden eenvoudiger opzoeken en bovendien makkelijker zoeken naar groepen zoals jaarclub, dispuut, huis, vroegere senaten, besturen, colleges, commissies of Hermeskring.

Overzichtelijke agenda

Prominenter op de site staat een nieuwe overzichtelijke agenda met komende evenementen en bijeenkomsten. Voor organisatoren van bijeenkomsten is het nu mogelijk dat geïnteresseerden zich online aanmelden en - mocht dat nodig zijn – online te betalen. Aanmeldingen zijn daarna zichtbaar op de site.

Eén druk op de knop

Het wordt dus veel gemakkelijker om een bijeenkomst te organiseren voor Hermeskringen, Sport- & Cultuurkringen, beroepsgroepen, families, disputen, huizen, vroegere senaten, besturen, colleges en commissies. Zo kunnen we met één druk op de knop iedere groep een e-mail sturen en uitnodigen voor een activiteit.

Persoonlijk account

Je hebt als betalend oud-lid toegang tot de online oud-ledenalmanak en door middel van je persoonlijke account kun je je eigen gegevens aanpassen. Je kunt je ook online aanmelden voor diverse bijeenkomsten. Bovendien heb je voorrang bij inschrijving voor bepaalde evenementen en krijg je korting op bepaalde activiteiten die worden georganiseerd door onze oud-ledenvereniging.

Mocht je hulp nodig hebben, dan horen we dat graag.

Vereniging Walhalla

Welkom bij Vereniging Walhalla. Als opvolger van Vereniging Hermes (R.S.C.) en Vereniging Oud-Leden (R.V.S.V.) dragen we meer dan 100 jaar geschiedenis met ons mee. Iedereen die ooit lid was van het Rotterdamsch Studenten Corps of de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging is verenigd in Vereniging Walhalla.

Op deze site staat de agenda met daarin de oud-leden bijeenkomsten van alle Hermeskringen, Sport & Cultuurkringen, families, disputen en huizen en alle activiteiten die Vereniging Walhalla organiseert.

Als 'oud-lid' word je automatisch lid van Vereniging Walhalla. Jaarcontributie in het eerste jaar is gratis. Vervolgens bedraagt de jaarcontributie tien jaar lang € 10,-. Daarna is dit € 50,- per jaar. Dus voor een overzichtelijk bedrag per jaar heb je de mogelijkheid om inhoud te geven aan het credo “Studeren doe je even. Lid ben je voor het leven”.

Als betalend oud-lid heb je toegang tot de online oud-leden almanak, voorrang op bepaalde evenementen en krijg je korting op de toegang van diverse activiteiten.

Jouw lidmaatschap van Vereniging Walhalla maakt het mogelijk om structureel de positie en continuïteit van het R.S.C./R.V.S.V. te ondersteunen. Als lid van Vereniging Walhalla laat je je betrokkenheid zien en gun je de jonge generatie een mooie tijd.

Vereniging Walhalla is opgericht op 19 september 2018 als opvolger van de op 29 januari 1982 opgerichte Vereniging Hermes en Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL).

Vereniging Hermes - Oud-Leden R.S.C.

Vereniging Hermes was opvolger van de op 15 augustus 1945 opgerichte Stichting Hermes tot wederopbouw van en steun aan het Rotterdamsch Studentenleven. Toen was de voornaamste doelstelling van de Stichting Hermes het door de Tweede Wereldoorlog geteisterde Rotterdamsch Studenten Corps weer tot bloei brengen. In deze doelstelling is de Stichting Hermes zeer zeker geslaagd. In het Bestuur van de Stichting Hermes (een stichting kent immers geen leden) zaten voornamelijk oud-functionarissen.

Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL) 

Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL) heeft in de loop der jaren veel georganiseerd voor haar leden. Zo is in 2016 het eeuwfeest tijdens het lustrum grotendeels door de VOL georganiseerd en gefinancierd. Elk jaar wordt op 12 februari een diësviering georganiseerd en ook de jaarlijkse stamppot-avond werd altijd goed bezocht. De VOL droeg op verschillende manieren bij aan de R.V.S.V. en werd bijgestaan door het Legio Ridiculorum Festorum per Omnia Saecula Saeculorum. Zo steunde de VOL het intern studiefonds, het fonds waaruit beurzen voor functionarissen werden gefinancierd en bij elk lustrum gaf de VOL namens de Oud-Leden een cadeau aan de R.V.S.V..