Walhalla Scriptieprijs

Sinds 2010 looft de Vereniging Walhalla (v/h Vereniging Hermes) jaarlijks een prijs van € 1.000,- uit voor de beste recente afstudeerscriptie van een pas-afgestudeerd oud-lid. De oud-leden die in het afgelopen collegejaar met een scriptiecijfer van 7½ zijn of hoger zijn afgestudeerd mogen meedingen. Een onafhankelijke jury van oud-leden beoordeelt de inhoud van de ingezonden scripties niet in zijn totaliteit (dat heeft immers de universiteit reeds gedaan), maar aan de hand van drie bijzondere criteria, te weten: (1) de mate van maatschappelijke betrokkenheid, (2) de mate van oorspronkelijkheid en (3) de mate van leesbaarheid.

Scriptieprijs - Overzicht Juryleden

Mr P. (Paul) Arlman (1964) Jurylid
Mevr. E.M.N. (Nicoline) Maarschalk Meijer , Erelid RVSV (1970) Jurylid
Prof. Dr. R.A.H. (Robert) van der Meer RA (1968) Jurylid
Drs. J.A. (Teun) Schmidt (1961) Jurylid
Dr. N.A.F.M. (Norman) Schreiner, Erelid RSC RVSV (1962) Voorzitter
Mr. dr. J. (Joke) Sperling (1980) Jurylid
Prof. dr. R.E. (Roberto) Wessels (1967) Jurylid