Walhalla Scriptieprijs

Sinds 2010 looft de Vereniging Walhalla (v/h Vereniging Hermes) jaarlijks een prijs van € 1.000,- uit voor de beste recente afstudeerscriptie van een pas-afgestudeerd oud-lid. De oud-leden die in het afgelopen collegejaar met een scriptiecijfer van 7½ zijn of hoger zijn afgestudeerd mogen meedingen. Een onafhankelijke jury van oud-leden beoordeelt de inhoud van de ingezonden scripties niet in zijn totaliteit (dat heeft immers de universiteit reeds gedaan), maar aan de hand van drie bijzondere criteria, te weten: (1) de mate van maatschappelijke betrokkenheid, (2) de mate van oorspronkelijkheid en (3) de mate van leesbaarheid.


De lijst van winnaars:
- Scriptieprijs 2010 - T. (Tjebbe) Onnes, MSc (2003), met de scriptie:
The effect of Dutch professional football teams on the level of brand awareness of their home cities  

- [In 2011 heeft geen scriptieprijscompetitie plaatsgehad]

- Scriptieprijs 2012 - D.C.A. (David) Stolker, MBA (2006), met de scriptie:
  The threat of unconscious bias in the audit environment'

- Scriptieprijs 2013 - mr. A.J. (Sander) Rijsterborgh (2008) met de scriptie:
  'De terhandstellingsplicht bij consumentenovereenkomsten'

- [In 2014 heeft geen scriptieprijscompetitie plaatsgehad]

- Scriptieprijs 2015 - R.J. (Reinoud) Clemens, MBA (2008), met de scriptie:
  'The influence of economic dependence and confirmation bias on auditor judgement'

- Scriptieprijs 2016 - mr. H.C. (Hidde) Groot (2010), met de scriptie:
  'Klantbelang centraal bij banken en verzekeraars'

- Scriptieprijs voorjaar 2017  - F.J.M. (Felix) den Ottolander, MA (2010), met de scriptie:
  'Causal Mechanisms: a potential tool for economic policy?'

- Scriptieprijs najaar 2017 - mr. P.H. (Philip) de Jong (2012), met de scriptie:
   'De conciliërende vrederechter in Nederland: een wederopstanding?"

- Scriptieprijs najaar 2018 - G. (Georgia) Kampadellis, MBA (2014), met de scriptie:
  'Determinants of Non-attendance in the Dutch Breast Screening Program'
 

- Scriptiepriijs najaar 2019 - A.M. (Anouk) Torsing, MBA (2014), met de scriptie:
  'Combining capabilituies for the SDGs (Sustainable Development Goals) value chain
   collaborations betwee SMEs (Small and Medium Sizes Enterprises) and MNEs
   (Multinational Enterprises)

'

- Scriptieprijs najaar 2020 - J.J. (Julia) Postmes, MSc (2016), met de scriptie:
  Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands
   En bekijk op  https://budget.live/corpsdiner/ de digitale versie van de bekendmaking van de
   winnaar ven de Scriptieprijs.
   Julia heeft bovendien in 2022 de SER-Sciptieprijs gewonnen en kort erna haar scriptie mogen presenteren aan de leden van de Sociaal Economische Raad.
   Bekijk https://youtu.be/QxQvrDFK4dA vanaf tellerstand 1:30:00.
   Haar voordracht duurt ca.15 min.


- Scriptieprijs najaar 2021 - Mr. S.A.S. (Sabine) Verbunt (2016), met de scriptie
  Zorgplichten en Pensioenfondsen, Aandachtspunten voor het nieuwe pensioenstelsel

- Scriptieprijs najaar 2022 - L.H. (Jet) van Vliet (2016), MSc, met de Scriptie
  Remote Working in COVID-19: Stress or Bless?

- Scrptiltieprijs najaar 2023 - M. (Mels) Arnoldy (2017), MSc, met de Scriptie
  Material logistics infrastructure in a circular hospital

Scriptieprijs - Overzicht Juryleden

Mr P. (Paul) Arlman (1964) Jurylid
Mevr. E.M.N. (Nicoline) Maarschalk Meijer , Erelid RVSV (1970) Jurylid
Prof. Dr. R.A.H. (Robert) van der Meer RA (1968) Jurylid
Drs. J.A. (Teun) Schmidt (1961) Jurylid
Dr. N.A.F.M. (Norman) Schreiner, Erelid RSC RVSV (1962) Voorzitter
Mr. dr. J. (Joke) Sperling (1980) Jurylid
Prof. dr. R.E. (Roberto) Wessels (1967) Jurylid