Sociëteit Walhalla

Op 21 november 1913, bijna twee weken nadat op 8 november 1913 de toenmalige Nederlandsche Handels-Hoogeschool voor het eerst de deuren opent, neemt een aantal studenten het initiatief tot oprichting van de Rotterdamsche Studenten Sociëteit Walhalla. De bijeenkomsten vinden plaats in een van de zalen van het toenmalige Hotel Coomans, gelegen in de toenmalige Hoofdsteeg (in de buurt van de huidige Blaak). In het besef dat bij een sociëteit tevens een vereniging hoort, circuleert onder de sociëteitsleden een lijst waarop 27 ledenv oor deze wens hun handtekening plaatsen. Dit resulteert op 11 december 1913 in de oprichting van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC).  

Ruim twee jaar later, op 12 februari 1916, vindt de officiële oprichting van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV) en haar sociëteit Mimosa plaats. De vereniging telt slechts weinig leden, aangezien het aantal vrouwelijke studenten aan de NHH dan zeer laag is. Tot medio 2017 leiden beide verenigingen een zelfstandig bestaan, en onderhouden gedurende deze 100 jaren collegiale vriendschapsbanden.

Het RSC en de Sociëteit verhuizen vervolgens naar de tweede en derde verdieping van een pand aan de Coolsingel 9-b. Bijna vijf jaar later, op 11 oktober 1918, betrekken het RSC en de Sociëteit een eigen pand met vier verdiepingen aan de Eendrachtsweg 35.  De naam van de sociëteit verandert naar Sociëteit Hermes. De sociëteitsruimte bevindt zich op de begane grond. Op de eerste verdieping een fraai gedecoreerde eetzaal waar een sterk gesubsidieerde mensamaaltijd is te verkrijgen. Deze is ook toegankelijk voor niet-leden. De NHH is inmiddels ook verhuisd naar de Pieter de Hoochweg. Na aanvankelijk wisselende behuizingen, betrekt de RVSV op 24 oktober 1922 een eigen pand aan de Heemraadssingel 329-b. 

De sociëteit overleeft het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Wegens een in de ogen van de Duitsers onwelvoeglijk versje in het Corpsblad worden Sociëteit en RSC in het voorjaar 1941 door de Duitse bezetter als “deutschfeindlich” opgeheven. Ook wordt daarna de RVSV opgeheven. RSC-leden zetten hun bijeenkomsten tijdens de verdere oorlogsperiode heimelijk voort in Bierhandel De Pijp, in de Gaffelstraat. Na de bevrijding betrekken RSC en RVSV weer hun respectieve sociëteitsgebouwen. 

Eind zestiger jaren besluit de Erasmus Universiteit te verhuizen naar Kralingen in een grootscheeps nieuwbouwcomplex op Woudestein. Reden waarom zowel RSC als RVSV ook besluiten te verhuizen naar dit stadsdeel. Zo betrekt de RVSV op 3 juli 1967 een nieuw onderkomen op Avenue Concordia 80. Het RSC besluit tot nieuwbouw en verhuist op 4 juli 1969 naar zijn huidige pand aan de Robert Baeldestraat 55. Na een kortstondig verblijf aan de Avenue Concordia besluit de RVSV eveneens haar intrek te nemen in hetzelfde pand als dat van het RSC, in afzonderlijke ruimten. 

Op 1 augustus 2017  besluiten beide verenigingen voortaan officieel samen te gaan als gefuseerde vereniging RSC-RVSV. Sociëteit Hermes en Sociëteit Mimosa worden samengevoegd en alle ruimten worden gedeeld. De gezamenlijke naam is voortaan Sociëteit Walhalla.

https://www.rsc-rvsv.nl/societeit/zalen