Intercorporaal Reünisten Overleg

Intercorporaal Reünisten Overleg 

Intercorporaal Reünisten Overleg (ICRO) is het overleg van de besturen van de corporale reünistenverenigingen van Nederland. Per jaar komt een afvaardiging van ieder bestuur één maal per jaar samen in Den Haag voor overleg en verbinding.