Walhalla Golf Society

Walhalla Golf Society

Historie

De historie van het golfen binnen het Rotterdamsch Studenten Corps (R.S.C.) gaat terug tot het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Het Rotterdamsch Studenten Golf Gezelschap (R.S.G.G.), als ondervereniging van het R.S.C., werd toen opgericht. In die tijd waren er ongeveer 25 golfbanen en 25.000 golf(st)ers, een totaal andere tijd dan nu met ongeveer 200 golfbanen en meer dan 300.000 golf(st)ers. Daarmee is golf een echte breedtesport geworden. Sinds 1968 kunnen (oud)-leden van het R.S.C. op de oud-ledendag van de ontgroening jaarlijks meedoen aan de strijd om de Boellaard Beker op Golfbaan Kralingen. Daarnaast werd in de beginjaren van het golf binnen het R.S.C. met andere corpora gestreden om de William Lawson Trophy, deze wedstrijd is helaas in de vergetelheid geraakt. Later is een nieuwe wedstrijd aan het programma toegevoegd, het Hermes Open (tegenwoordig Walhalla Open), bestemd voor leden en oud-leden van het R.S.C. In 2014 is ter coördinatie en ter verdere stimulering en verbreding van het golfen binnen het R.S.C. en de Vereniging Hermes, de Hermes Golf Society opgericht. Vanaf 2018 zijn de eerste reünisten van R.V.S.V. deel gaan nemen aan golf events en sinds augustus 2020 is in overleg met het bestuur van de Vereniging Walhalla de naam van de Hermes Golf Society gewijzigd in Walhalla Golf Society (WGS).

Mooie anekdotes, verhalen, foto’s van prijsuitreikingen, weetjes over golfen binnen het RSC en de Vereniging Hermes zijn zeer welkom en kunnen per mail worden doorgegeven via dsikkens@wxs.nl.

Bestuur

Sinds augustus 2020 is het bestuur gemengd, vooral ook om het aantal vrouwelijke oud-leden te doen toenemen en de deelname van dames aan door WGS (mede-) georganiseerde golf toernooien te stimuleren. Het bestuur bestaat uit:

  • Godert van Walre de Bordes (1987) , Voorzitter
  • Annelien Oosterbaan (2001) , Secretaris & ledenadminstratie dames
  • Daniël Sikkens (1975) , Secretaris & ledenadministratie heren
  • Frank Hofsteede (1984) , Penningmeester en Commissaris activiteiten & sponsoring
  • Esther Hamann-Schrijver (1990) , Commissaris activiteiten & sponsoring

Aanmelden oud-leden

Leden van Vereniging Walhalla (reünisten van R.S.C./R.V.S.V.) kunnen zich aanmelden voor de Walhalla Golf Society (WGS). Deelname aan door WGS (mede-) georganiseerde golftoernooien staat uitsluitend open voor betalende leden van de Vereniging Walhalla.

Wil je je aanmelden?

Informatie kan worden aangevraagd bij Annelien Oosterbaan of Daniel Sikkens 

Jaarlijkse toernooien & Programma 2023

Leden van de WGS worden via separate mailings uitgenodigd mee te doen aan een aantal jaarlijkse toernooien, het programma voor dit jaar is als volgt:

 8 juni 2023* Golfbaan Hitland - Walhalla Open 
 25 augustus 2023 Golfbaan Kralingen - Boellaard beker
 29 september 2023 Hattem Golf & Country Club
 2 oktober 2023 Kennemer Golf & Country Club
 6 november 2023 Goyer Golf & Country club

* ook toegankelijk voor leden R.S.C./R.V.S.V.

De inschrijving voor de Goyer Golf & Country Club is nu geopend: https://www.verenigingwalhalla.nl/agenda/komende-activiteiten/golftoernooi-op-de-goyer-golf-en-country-club/sign-up/tickets

Een aantal Hermeskringen organiseert daarnaast zelf onderlinge toernooien (zoals Eindhoven, Het Gooi, Fryslân, UK en UAE).

Groene jasje

Sinds 2015 wordt een jaarklassement van door de WGS georganiseerde toernooien bijgehouden. De winnaar krijgt het fel begeerde groene jasje. Via deze toernooien (met tenminste 10 deelnemers) kunnen door de beste 10 spelers van ieder toernooi punten worden verdiend. De wedstrijden die hiervoor in aanmerking komen zijn in ieder geval Hattem, Walhalla Open, Kralingen en de Kennemer.

Winnaars van het Groene jasje:

 2015 - 2016 Jeroen Meijering (1991)
 2017 Peter Leeflang (1965)  
 2018   Niet gespeeld
 2019 - 2020  Peter de Jong (1981)
 2021 Niet gespeeld
      

Winnaars Boellaard Beker

 1968 Thom Wernink
 1969 Loïc de Jongh (†)
 1970 Jeroen Zweerts
 1971 Hugo Huyssen van Kattendijke
 1972 Bob de Kuyper
 1973 Robert Jan Lijdsman
 1974 Frits van der Have
 1975 Carel Braun (†)
 1976 - 1983 Niet gespeeld
 1984 Dolf Welmers
 1985 Niet gespeeld
 1986 Wouter Leefers
 1987 Wouter Leefers
 1988 Cees Jacquemins
 1989 Hugo Ruys
 1990 Kees Frohn (†)
 1991 Pim Wijlacker (†)
 1992 Stijn Thijssen
 1993 Ernest Lefebvre (†)
 1994 Ernest Lefebvre (†)
 1995 Cees van der Vijver
 1996 Ronald Berenschot
 1997 Hans Knottenbelt (†)
 1998 Teun de Jong
 1999 Pieter ten Bosch
 2000 Erik van Herwijnen
 2001 Lukas Kreutzer
 2002 Han Wansink
 2003 Dirk Kam
 2004 Arthur Bouvy
 2005 Hemmo Pieck
 2006 Peter de Jong
 2007 Peter de Jong
 2008 Robert Gielisse
 2009 Robert Gielisse
 2010 Menno de Vos
 2011 Afgelast
 2012 Afgelast
 2013 Bert Westendorp
 2014 Frits Demenint
 2015 Nico Kooij
 2016 Peter Leeflang
 2017 Peter Leeflang
 2018 Marieke Sikkens-Idenburg (1e vrouwelijke winnares)
 2019 Peter de Jong
 2020 Alexander Knottenbelt
 2021 Edgar Janssens
 2022 Govert van Vliet
 2023 Dirk Kam