Nieuwsarchief

Verslag van de Hermeswandeling 2023 - 26 maart 2023

Door Paul Wientjes (1966)

Op zondagmiddag 26 maart vond weer de jaarlijkse Hermes-wandeling plaats. Dit jaar werd de wandeling georganiseerd door bovengetekende en door hem was het Landgoed Den Treek–Henschoten uitgekozen. Dit Landgoed behoort met een oppervlakte van circa 2.200 hectaren tot één van de grootste particuliere landgoederen van Nederland en bevindt zich – grofweg – iets ten westen van Leusden (en ten zuiden van Amersfoort).

Zoals gebruikelijk waren er weer twee wandelingen uitgezet: een korte wandeling van iets meer dan 4 kilometer en een langere variant met een lengte van ruim 8 kilometer.

In totaal hadden zich voor dit evenement 53 wandelaars ingeschreven, waaronder vele “oude bekenden” maar toch ook wandelaars die zich voor de eerste keer hadden aangemeld. De oudste wandelaar in Corpsjaren was in 1952 RSC-lid geworden terwijl de jongsten het jaar 1975 als jaar van aankomst in Rotterdam hadden. Hieruit moge blijken dat de vergrijzing redelijk toeslaat. Ik spoor dan de jongere lezers van dit artikel aan om zich de komende jaren ook aan te melden voor deze sportieve en gezellige wandeling!

Gewoontegetrouw wordt de wandeling ingepland op de zondag dat de zomertijd ingaat, maar mocht Pasen ook op die dag vallen dan vindt de wandeling een week later plaats. Volgend jaar (2024) zal hier sprake van zijn en de Hermeswandeling zal dan op 7 april (regio Wassenaar!) plaats vinden.

Als plek van samenkomst was dit jaar de Internationale School voor Wijsbegeerte (“ISVW”) te Leusden uitgekozen alwaar vanaf 13.45 uur samengekomen werd. Na koffie/thee en de traditionele krentenwegge had ik een lid van de familie De Beaufort (eigenaar van het landgoed) bereid gevonden om het één en ander over het landgoed te vertellen. Na haar interessante verhaal konden de twee wandelingen van start gaan. Wat het weer betreft konden we sowieso van geluk spreken want tot ongeveer een uur voordat er gewandeld zou worden had het aan één stuk door geregend. Leusden bleek die dag net iets boven de scheidslijn van “nat” en “droog” te liggen. In zuidelijk Nederland regende het de gehele dag en noordelijk Nederland had het geluk tot het droge deel van Nederland te behoren.

De wandelingen verliepen geheel naar wens, zij het dat de lange variant niet alleen geconfronteerd werd met een onbegaanbaar gedeelte waardoor er wegens plotselinge boswerkzaamheden even geïmproviseerd moest worden maar ook met het losraken van een schoenzool van één van de participanten. Thijs Reuder (1966) had voor deze wandelvariant de leiding op zich genomen en langs deze weg spreek ik graag nog mijn dank en waardering uit voor het feit dat hij deze rol op zich nam.

Na terugkomst werd er gezellig geborreld (inclusief borrelgarnituur) en de lounge van de ISVW leende zich hier dan ook uitstekend voor; om 18.00 uur werd er aan tafel gegaan. Dit jaar was er echter geen sprake van het (traditionele) stamppotbuffet, maar kon er gekozen worden uit vis, vlees en/of vegetarisch. Uit de reacties na afloop mag ik opmaken dat deze wijziging eigenlijk alleen maar toegejuicht werd en ook over de kwaliteit van het gebodene (inclusief nagerecht) vernam ik één en al lof!

Tot slot dank ik eenieder hartelijk voor alle dankbetuigingen, foto’s en complimenten die ik mocht ontvangen. Zelf kijk ik ook terug op een uiterst succesvolle wandeling die ik graag heb georganiseerd en langs deze weg dank ik ook nog graag Carla Kotter en Marlies Pieterse want zonder hun hulp en inzet zou het niet mogelijk zijn geweest om dit mooie jaarlijkse evenement op deze wijze neer te zetten.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen