Nieuwsarchief

Hermeskring Eindhoven vierde zijn 10e Lustrum - 21 maart 2023

 

Door Rob Elgers (1982), Kringcoördinator

Op 21 maart werd de 50e bijeenkomst van de Hermes Kring Eindhoven ("HKE") feestelijk gevierd vanwege zijn Tiende Lustrum.  De Kring kwam bijeen in het gebouw van het Academisch Genootschap voor borrel bij de bar en driegangendiner in de speciaal voor deze lustrumviering aangeklede Haardzaal.  De Haardzaal was ruim voorzien van het "HKE 50"-lustrumlogo en behangen met onder anere foto's uit de geschiedenis van de Hermeskring Eindhoven. En, alle lustrumvierders waren voorzien van de "HKE 50"-badge en van hèt symbool van Eindhoven:  de gloeilamp. 

De Kring was verheugd dat bestuursleden van de Vereniging Walhalla het lustrum meevierden:  Beatrijs Regout (1977)-Secretaris en Karel van Cappelle (1975)-Commissaris Kringen.
Rob Elgers (1982), coördinator van de Kring, sprak gedurende en na het diner de avond aan elkaar, te beginnen met het ontstaan van de Kring Eindhoven: er bestond zeer lang geleden een kring van RSC-reünisten in Eindhoven, zowat allen Philips-mensen, maar die kring was ver voor de eeuwwisseling ter ziele gegaan. Het was tijdens de Hermes-Voorjaarswandeling 2008 dat Hans Blekxtoon (1953, +), Kaj Hordijk (1965) en Freek Kuntze (1982) het idee opperden en zich voornamen om een Hermeskring in Eindhoven te starten. Aldus hebben sinds 2009 vier maal per jaar borrel-/dinerbijeenkomsten plaatsgevonden, tot eind 2014 gecoördineerd door Kaj. Hulde aan Kaj !  Uitzondering waren slechts enkele vanwege corona afgelaste bijeenkomsten. En sinds 2011 is er de jaarlijkse golfdag van de Kring, gelopen op telkens andere golfbanen. Zo is op 21 maart de 50e borrel-/dinerbijeenkomst bereikt. Het zal in 2035 zijn dat de 100e bijeenkomst plaatsvindt en er werd op gedronken dat allen dàt ook zullen mogen beleven.   

Daarna sprak Karel van Capelle (1975) de lustrumvierders toe over het tegenwoordige studentenleven, de ontwikkelingen in het verenigingsleven, lidmaatschap van RSC/RVSV en de rol van Vereniging Walhalla.  Karel werd bedankt met luid applaus, hetgeen ook te maken had met de champage die namens Vereniging Walhalla werd aangeboden. Vervolgens, onder het dessert, sprak Jaap Tick (1964), oud-rector RSC en lange tijd voorzitter van de Vereniging Hermes, over de situatie in de jaren voorafgaand aan de RSC/RVSV-fusie, de aanzet en aanloop tot de fusie en de "fusieonderhandelingen". Jaaps bekende luchthartige humor zorgde ervoor dat ook oud-RVSV'ster Beatrijs Regout (1977) kon meelachen over Jaaps bespreking van de "fusieonderhandelingen" vanuit de optiek van de mannen (RSC).  
Karels en Jaaps vertogen vormden voor het gezelschap de inleiding tot debat.en reflectie over bijvoorbeeld een toekomstvisie van de Kring Eindhoven. Prangend aandachtspunt is dat na de "reünisten"-fusie (Vereniging Hermes werd Vereniging Walhalla) de Kring Eindhoven bij acclamatie heeft aangegeven dat de Kring gemengd behoort te zijn, maar de ervaring heeft moeten leren dat er (nog) geen oud-RVSV'ster acte de presence geven. Het probleem is met name het - in ieder geval tot enkele jaren geleden - ontbreken van een goed bijgehouden mailadressenbestand van oud-RVSV'sters.   

Aangezien dit verslag op de website van Vereniging Walhalla wordt geplaatst :  hierbij oproep aan oud-RVSV'sters in de wijde regio om te participeren in de jaarlijks vier bijeenkomsten - borrel en diner - van de Kring Eindhoven en, voor de golfsters, de jaarlijkse golfdag !   De data in 2023 zijn:  20 juni, 14 augustus (golfdag), 19 september, 19 december.   Deze data - en de tijden, de locatie en wijze van aanmelden - staan op de website van Vereniging Walhalla:  Zie de activiteitenagenda.      

Terug naar de lustrumviering:  tot en met de afterdiner drinks en koffie is op deze avond zeer vaak het "Zonder onze ... kunnen wij niet leven ..." aangeheven en dat is uiteraard ten teken van het feit dat iedereen zeer dankbaar is voor het gedeelde verenigingsleven in de studententijd, voor àlle reünistenactiviteiten en degenen die deze mogelijk maken, voor de genoegens (culinair en qua gezelligheid) van deze lustrumavond en met name voor het genieten van elkaars gezelschap en de vriendschap !     

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen