Nieuwsarchief

Verslag Centurionlunch in Laren op 16 februari 2023

Door Kees Borrie (1966), Coördinator

Op 16 februari was er weer een grote opkomst voor de Centurionlunch in het Bonte Paard te Laren met een opkomst uit vele verschillende jaren. Speciale gast was Daniel Sikkens (1975), als voorzitter van ons Corpsmuseum. Daniel hield een korte toespraak over het wel en wee van het museum, waarbij hij memoreerde dat de verzameling van het museum nog in wording is in vergelijking tot sommige andere corpora. Daniel onthulde als primeur het door hem bij een antiquair  in Kralingen gevonden oude gevelbord  van Sociëteit Hermes (zie foto).

24 disgenoten telde deze geslaagde lunch. Aan  Tafel 2, met Govert Trouwborst (1964),  zaten Ellard Blauboer (1967), Ebbe Rost van Tonningen (1966), Gert Jan Vuyk (1967), nieuw, en Jaap Tick (1964). Een deel van het gesprek ging over het kennelijk gemak waarmee enige Rotterdamse bedrijven na het begin van de Duitse bezetting in 1940 gingen samenwerken met Duitse bedrijven. Het ging over het eigen onderzoek en boek van Ebbe, die zijn bevindingen over zijn ouders en hun omgeving publiceerde ( “In Niemandsland” ,2012). Dappere waarheidsvinding. Ebbe heeft inmiddels toegezegd in de nabije toekomst een korte lezing te geven tijdens een Centurionlunch  over “De Opkomst en Ondergang van het Poldermodel; Hoe verder?”(2012).

Ebbe, oud officier bij de Koninklijke Luchtmacht, heeft veel ervaring in het Openbaar Bestuur bij ministeries, provinciaal orgaan en gemeentes, o.a. als wethouder, als begeleider van ontwikkelingsprojecten in Oekraïne, Estland, Vietnam, Cambodja en Indonesië  en als bestuurder van een wetenschappelijk instituut in Wageningen.

Aan Tafel 1 zaten gast Daniel Sikkens (1975), Michiel Meurs (1969) , Jochem Voorink (1963), Frank Lucassen (1961), Paul Boomsma (1965) en Galdjo Wynia (1961) met uiteraard aandacht voor het Corpsmuseum. Daniel vertelde nog dat hij samen met Roderick Felix (1967) de Pijplunch had opgezet die nu met veel succes door Normen Schreiner (1962) als goed huisvader wordt geleid.

Verder aanwezig de jaargenoten Frans van Oosten Slingeland (1971) en Robert Jan Lijdsman (1971).

Paul Wientjes (1966) bracht in herinnering de dit jaar door hem georganiseerde en inmiddels traditionele Hermeswandeling op zondag 26 maart. Daarnaast aan de tafels de vertrouwde gezichten van Noud Blom(1966), Serge Bakker (onze fotograaf), Kenneth Polvliet (1968), Jaap Verdonck Huffnagel(1968), Hans Middelkoop (1969). Frans Eelkman Rooda (1970), Willem van Asch van Wijck (1974) en Jan Boellens (1974).

De volgende lunch vindt plaats op 20 april, altijd de derde donderdag van de even maanden, in aanwezigheid van Frans Weisglas (1963) (oud-voorzitter Tweede Kamer) Bonte Paard in Laren, inloop vanaf 12.00 uur.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen