Nieuwsarchief

Verslag van de jongste 50-plus Lunch -15 april 2023

 

Door Karel van Cappelle (1975), Commissaris Hermeskringen, Bestuur Vereniging Walhalla

Zaterdag 15 april vond de jaarlijkse 50+ bijeenkomst plaats, dit jaar niet in de vorm van een diner, maar een lunch op de Sociëteit. Traditiegetrouw werd deze reünie georganiseerd door het Jaar dat in 2022 51ste jaars is geworden (1971). Pieter ten Bosch (1971) had deze taak, als organisator en ceremoniemeester, in samenwerking met Vereniging Walhalla op zich genomen.

De ouderejaars 50-plussers waren met ruim 80 man goed vertegenwoordigd. Senaat en vertegenwoordigers van Vereniging Walhalla en de Oud Ledencommissie (OLC) waren er eveneens.

Om 12:00 uur was de inloop en kon men genieten van koffie, bier of fris op het terras, in een lekker voorjaarszonnetje. Vervolgens was het officiële welkom door Pieter ten Bosch in Lekkur, voorheen de Harlekijn, de mensa in de jaren  70 en 80. Een glas champagne werd aangeboden namens vereniging Walhalla en de lunch kon beginnen. Tijdens de Lunch kregen oudst-aanwezige, tevens erelid Dick van Wensveen (1951), spreker Paul Arlman (1964) en Rosa Jelgers (2018), rector van de Senaat het woord.

Dick van Wensveen (1951) sprak over de mooie traditie van het 50+diner/lunch en het belang daarvan. Pieter ten Bosch wees er bij de introductie van de rector op dat er in het Corps tegenwoordig sprake is van een duidelijke verzuiling. Doordat er enerzijds geen borrel- en eetcultuur op de Sociëteit meer is en er noch sportverenigingen (muv de Schutterij) noch gezelschappen meer bestaan, speelt het leven zich volledig af binnen het dispuut, totdat men in een uit meerdere disputen bestaande commissie of bestuur komt. Rosa Jelgers (2018) informeerde vervolgens de oud-leden over de huidige generatie RSC-RVSV en wat er zoal speelt. Toch een hele andere uitdagende tijd met een kortere studieduur, studiedruk, de sociale druk (internet, facebook, tik-tok) en de invloed van corona. Wel is er een trend dat de huidige generatie  meer focus richt op maatschappelijke activiteiten, zoals Stichting Best en de samenwerking met het KWF (o.a. rijden en lopen voor kanker) en meer oog voor het psychisch en sociaal welzijn van de studenten.  Spreker Paul Arlman (1964) sloot af met een zeer steekhoudend betoog over Transparancy International  https://www.transparency.org/en/ en   https://www.transparency.nl/  (de Nederlandse organisatie). Het ging vooral over de bestrijding van corruptie (definitie: gebruik van toevertrouwde bevoegdheden voor eigen voordelen), de ontwikkelingen daarin sinds 1986, de VN en OESO-verdragen, EU-regels, NL-uitvoering, de complexiteit en het cruciale belang van klokkenluidersregelingen. Een boeiend betoog. Paul wees erop dat bij Transparency Nederland nieuwe leden altijd welkom zijn.

De conclusie van vele aanwezigen was dat het een zeer aangename middag was en dat de lunch een zeer goede vorm voor de jaarlijkse 50+ bijeenkomst is.

In 2024 is de organisatie in handen van het jaar 1972. Namens dit jaar voerde Dirk Kam op de hem zeker van vroeger bekende wijze het woord. De organisatie van het 50+ event zal natuurlijk weer in samenwerking met Vereniging Walhalla gebeuren. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen