Societeit Hermes

Vereniging Walhalla - Oud R.S.C.

Vereniging Walhalla is opgericht op 19 september 2018 als opvolger van de op 29 januari 1982 opgerichte Vereniging Hermes en Oud-Leden R.V.S.V. Vereniging Hermes was opvolger van de op 15 augustus 1945 opgerichte Stichting Hermes tot wederopbouw van en steun aan het Rotterdamsch Studentenleven. Toen was de voornaamste doelstelling van de Stichting Hermes het door de Tweede Wereldoorlog geteisterde Rotterdamsch Studenten Corps weer tot bloei brengen. In deze doelstelling is de Stichting Hermes zeer zeker geslaagd. In het Bestuur van de Stichting Hermes (een stichting kent immers geen leden) zaten toen voornamelijk oud-functionarissen.

Vereniging Walhalla - Oud R.V.S.V.

Vereniging Oud-Leden R.V.S.V. (VOL) heeft in de loop der jaren veel georganiseerd voor haar leden. Zo is in 2016 het eeuwfeest tijdens het lustrum grotendeels door de VOL georganiseerd en gefinancierd. Elk jaar wordt op 12 februari een diësviering georganiseerd en ook de jaarlijkse stamppot-avond was altijd goed bezocht. De VOL droeg op verschillende manier bij aan de R.V.S.V. en werd bijgestaand door het Legio Ridiculorum Festorum per Omnia Saecula Saeculorum. Zo steunde de VOL het intern studiefonds, het fonds waaruit beurzen voor functionarissen werden gefinancierd en elk lustrum gaf de VOL namens de Oud-Leden een cadeau aan de R.V.S.V..